70/500/EEG: Beschikking van de Commissie van 30 oktober 1970 waarbij de Bondsrepubliek Duitsland wordt gemachtigd bereidingen en conserven van appelen zonder toegevoegde alcohol en suiker, van post ex 20.06 van het gemeenschappelijk douanetarief, van oorsprong uit de Volksrepubliek China en in de Benelux-landen in het vrije verkeer gebracht, van de communautaire behandeling uit te sluiten