Mål T-803/17: Tribunalens dom av den 14 december 2018 – Dermatest mot EUIPO (ORIGINAL excellent dermatest) (EU-varumärke — Ansökan om registrering av EU-firgurmärket ORIGINAL excellent dermatest — Absoluta registreringshinder — Beskrivande karaktär — Särskiljningsförmåga saknas — Avsaknad av särskiljningsförmåga som förvärvats till följd av användning — Artikel 7.1 b – c och 7.3 i förordning (EG) nr 207/2009 (sedermera artikel 7.1 b – c och 7.3 i förordning (EU) 2017/1001))