Predmet T-803/17: Presuda Općeg suda od 14. prosinca 2018. – Dermatest protiv EUIPO-a (ORIGINAL excellent dermatest) („Žig Europske unije — Prijava za registraciju figurativnog žiga Europske unije ORIGINAL excellent dermatest — Apsolutni razlozi za odbijanje — Opisni karakter — Nepostojanje razlikovnog karaktera — Nepostojanje razlikovnog karaktera stečenog uporabom — Članak 7. stavak 1. točke (b) i (c), te stavak 3. Uredbe (EZ) br. 207/2009 (koji je postao članak 7. stavak 1. točke (b) i (c), te stavak 3. Uredbe (EU) 2017/1001)”)