Sag T-803/17: Rettens dom af 14. december 2018 — Dermatest mod EUIPO (ORIGINAL excellent dermatest) [EU-varemærker — ansøgning om EU-figurmærket ORIGINAL excellent dermatest — absolutte registreringshindringer — beskrivende karakter — mangel på fornødent særpræg — fornødent særpræg ikke opnået ved brug — artikel 7, stk. 1, litra b) og c), og stk. 3, i forordning (EF) nr. 207/2009 [nu artikel 7, stk. 1, litra b) og c), og stk. 3, i forordning (EU) 2017/1001]]