Věc T-803/17: Rozsudek Tribunálu ze dne 14. prosince 2018 – Dermatest v. EUIPO (ORIGINAL excellent dermatest) „Ochranná známka Evropské unie – Přihláška obrazové ochranné známky Evropské unie ORIGINAL excellent dermatest – Absolutní důvody pro zamítnutí zápisu – Popisný charakter – Nedostatek rozlišovací způsobilosti – Nedostatek rozlišovací způsobilosti získané užíváním – Článek 7 odst. 1 písm. b) a c) a čl. 7 odst. 3 nařízení (ES) č. 207/2009 [nyní čl. 7 odst. 1 písm. b) a c) a čl. 7 odst. 3 nařízení (EU) 2017/1001]“