Дело C-552/16: Преюдициално запитване, отправено от Административен съд София-град (България) на 2 ноември 2016 година — „Уинд Иновейшън 1“ ЕООД в ликвидация/Директор на Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ — София