Cauza T-827/17: Acțiune introdusă la 27 decembrie 2017 – Aeris Invest/BCE