Rådets afgørelse (FUSP) 2019/562 af 8. april 2019 om ændring af afgørelse 2011/235/FUSP om restriktive foranstaltninger over for visse personer og enheder på baggrund af situationen i Iran