Kawża C-554/18 P: Appell ippreżentat fid-29 ta’ Awwissu 2018 minn Lion’s Head Global Partners LLP mis-sentenza mogħtija mill-Qorti Ġenerali (Id-Disa’ Awla) fl-14 ta’ Ġunju 2018 fil-Kawża T-310/17 – Lion’s Head Global Partners LLP vs EUIPO