Raadpleging van het Economisch en Sociaal Comité inzake het ontwerp van het derde programma voor de economische politiek op middellange termijn