Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 932/2011 av den 19 september 2011 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker