Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 932/2011 z dnia 19 września 2011 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw