Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 932/2011 af 19. september 2011 om faste importværdier med henblik på fastsættelse af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager