Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 932/2011 ze dne 19. září 2011 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny