Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2019/18 af 14. december 2018 om vedtagelse af 12. ajourførte liste over lokaliteter af fællesskabsbetydning i det kontinentale biogeografiske område (meddelt under nummer C(2018) 8528)