Streszczenie opinii Europejskiego Inspektora Ochrony Danych w sprawie wniosku dotyczącego tymczasowego odstępstwa od dyrektywy 2002/58/WE do celów zwalczania niegodziwego traktowania dzieci w celach seksualnych w internecie (Pełny tekst niniejszej opinii jest dostępny w wersji angielskiej, francuskiej i niemieckiej na stronie internetowej EIOD www.edps.europa.eu) 2021/C 102/04