Regulamentul (UE) 2016/983 al Consiliului din 20 iunie 2016 de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 234/2004 de impunere a unor măsuri restrictive împotriva Liberiei