Zadeva F-109/11: Sklep Sodišča za uslužbence (tretji senat) z dne 12. decembra 2012 – Lebedef proti Komisiji (Javni uslužbenci — Uradniki — Ocenjevalno obdobje za leto 2009 — Polovična oprostitev zaradi sindikalnega zastopanja — Ocenjevalno poročilo, ki obravnava naloge, opravljene v okviru službe — Imenovanje v skladu s Kadrovskimi predpisi — Sindikalno imenovanje — Očitno pravno povsem neutemeljena tožba)