Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, L 300, 2008