Писмен въпрос E-010454/11 Monika Flašíková Beňová (S&D) до Комисията. Мониторинг на гръцката икономическа политика