Wyrok Trybunału (siódma izba) z dnia 5 lutego 2009 r.