Lieta T-115/18: Vispārējās tiesas 2018. gada 6. decembra spriedums – Tomasz KawałkoTrofeum/EUIPO – Ferrero (“KINDERPRAMS”) (Eiropas Savienības preču zīme – Iebildumu process – Eiropas Savienības vārdiskas preču zīmes “KINDERPRAMS” reģistrācijas pieteikums – Agrākas valsts grafiskas preču zīmes “Kinder” – Relatīvs atteikuma pamats – Sajaukšanas iespēja – Preču un pakalpojumu identiskums vai līdzība – Apzīmējumu līdzība – Regulas (ES) 2017/1001 8. panta 1. punkta b) apakšpunkts)