Kohtuasi T-115/18: Üldkohtu 6. detsembri 2018. aasta otsus – Tomasz KawałkoTrofeum versus EUIPO – Ferrero (KINDERPRAMS) (Euroopa Liidu kaubamärk — Vastulausemenetlus — Euroopa Liidu sõnamärgi KINDERPRAMS taotlus — Varasemad siseriiklikud kujutismärgid Kinder — Suhteline keeldumispõhjus — Segiajamise tõenäosus — Kaupade ja teenuste identsus või sarnasus — Tähiste sarnasus — Määruse (EL) 2017/1001 artikli 8 lõike 1 punkt b)