Věc T-115/18: Rozsudek Tribunálu ze dne 6. prosince 2018 – Tomasz KawałkoTrofeum v. EUIPO – Ferrero (KINDERPRAMS) „Ochranná známka Evropské unie – Námitkové řízení – Přihláška slovní ochranné známky Evropské unie KINDERPRAMS – Starší národní obrazové ochranné známky Kinder – Relativní důvod pro zamítnutí zápisu – Nebezpečí záměny – Totožnost nebo podobnost výrobků a služeb – Podobnost označení – Článek 8 odst. 1 písm. b) nařízení č. 2017/1001“