Konsolideret udgave af traktaten om oprettelse af Det Europæiske AtomenergifællesskabAFSNIT V - Almindelige bestemmelserArtikel 193