Дело T-336/06: Определение на Първоинстанционния съд от 10 април 2008 г. — 2K-Teint и др./Комисия и ЕИБ ( Извъндоговорна отговорност — Договор за финансиране, сключен с Мароко — Твърдения за неизпълнение на задължения и за небрежност, допуснати от ЕИБ в надзора върху използването на заем, финансиран от бюджета на Общността — Погасителна давност — Недопустимост )