Zadeva C-428/17 P: Sodba Sodišča (deveti senat) z dne 14. marca 2019 – Meta Group Srl/Evropska komisija (Pritožba — Arbitražna klavzula — Pogodbe o subvencijah, sklenjene v povezavi s šestim okvirnim programom na področju raziskav, tehnološkega razvoja in predstavitvenih dejavnosti (2002 — 2006) — Pogodbe o subvencijah, sklenjene v povezavi z okvirnim programom za konkurenčnost in inovativnost (2007 — 2013) — Zneski, ki naj bi jih dolgovala Evropska komisija v okviru izpolnitve pogodb — Znesek, ki ga je treba še plačati od celotnega finančnega prispevka, odobrenega pritožnici — Pogodbena odgovornost)