Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa M.9554 – Elanco Animal Health/Bayer Animal Health Division) (Tekst mający znaczenie dla EOG) 2020/C 132/09