POROČILO KOMISIJE Solidarnostni sklad Evropske unije Letno poročilo 2011