Kommissionens beslut av den 17/11/1997 om att förklara en företagskoncentration förenlig med den gemensamma marknaden (ärende nr IV/M.1037 - NOMURA / BLUESLATE) på grundval av rådets förordning (EEG) nr 4064/89. (Endast den engelska texten är giltig).