2006/213/EK: A Bizottság határozata ( 2006. március 6. ) az egyes építési termékek tűzzel szembeni viselkedésére vonatkozó osztályozás keretében a fa padlóburkolatok és a tömör fa falburkolatok besorolásának megállapításáról (az értesítés a C(2006) 655. számú dokumentummal történt) (EGT vonatkozású szöveg)