Neuvoston päätöslauselma, annettu 8 päivänä helmikuuta 1999, kirjojen kiinteistä hinnoista yhtenäisillä rajat ylittävillä kielialueilla