Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2021/606 af 14. april 2021 om ændring af bilag I, IV-XIII og XVI til gennemførelsesforordning (EU) 2021/405 for så vidt angår oplysningerne om Hviderusland, Det Forenede Kongerige og kronbesiddelserne Guernsey, Isle of Man og Jersey på listerne over tredjelande eller regioner heri, hvorfra det er tilladt at indføre visse dyr og varer til konsum til Unionen (EØS-relevant tekst)