Zakonodavna rezolucija Europskog parlamenta od 4. veljače 2014. o prijedlogu Odluke Vijeća o utvrđivanju pravila i postupaka kojima se omogućuje sudjelovanje Grenlanda u postupku certificiranja Procesa Kimberley (COM(2013)0429 – C7-0232/2013 – 2013/0201(CNS))