Дело C-596/18 P: Жалба, подадена на 21 септември 2018 г. от LS Cable & System Ltd срещу решението, постановено от Общия съд (осми състав) на 12 юли 2018 г. по дело T-439/14, LS Cable & System/Комисия