TWEEDE ACS-EEG-OVEREENKOMST ONDERTEKEND OP 31 OKTOBER 1979 TE LOME - VERKLARING VAN DE ACS-STATEN BETREFFENDE HET STELSEL VAN TOEPASSING OP MIJNBOUWPRODUKTEN ( BIJLAGE XLII )