Bez námitek k navrhovanému spojení (Věc M.7665 – Castleton/Morgan Stanley Global Oil Merchanting Unit) (Text s významem pro EHP)