Mnenje Evropskega odbora regij – Urejanje nestanovitnosti cen kmetijskih proizvodov