Kohtuasi T-362/19: Üldkohtu 25. novembri 2020. aasta otsus – UI versus komisjon (Avalik teenistus – Ametnikud – Kodumaalt lahkumise toetus – Personalieeskirjade VII lisa artikli 4 lõike 1 punkt a – Kodumaalt lahkumise toetuse maksmisest keeldumine – Alaline elukoht – Põhilise tegevusalaga tegelemise koht – Viieaastane viiteperiood)