TITJUR Léger főtanácsnok indítványa, az ismertetés napja: 1997. január 23. # Jan Robert de Rijk kontra az Európai Közösségek Bizottsága. # Fellebbezés - Tisztviselő. # C-153/96. P. sz. ügy de Rijk kontra Bizottság