Liikmesriikide edastatud teave püügikeelu kehtestamise kohta$