Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén – Krav på tillbörlig aktsamhet (förberedande yttrande)