Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru – Povinná náležitá starostlivosť (prieskumné stanovisko)