Avizul Comitetului Economic și Social European pe tema „Obligația de diligență” (aviz exploratoriu)