Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu “Obligāta pienācīga pārbaude” (izpētes atzinums)