Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta ”Pakollinen huolellisuusvelvoite” (valmisteleva lausunto)