Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamus teemal „Kohustuslik hoolsuskohustus“ (ettevalmistav arvamus)