Zadeva T-381/20 R: Sklep predsednika Splošnega sodišča z dne 11. septembra 2020 – Datax/REA (Začasna odredba – Sporazumi o nepovratnih sredstvih, sklenjeni v okviru Sedmega okvirnega programa za raziskave, tehnološki razvoj in predstavitvene dejavnosti (2007 – 2013) – Vračilo izplačanih zneskov – Predlog za izdajo začasnih odredb – Neobstoj nujnosti)