predmet C-676/17: Presuda Suda (četvrto vijeće) od 11. rujna 2019. (zahtjev za prethodnu odluku koji je uputio Curtea de Apel Ploiești - Rumunjska) – Oana Mădălina Călin protiv Direcția Regională a Finanțelor Publice Ploiești – Administrația Județeană a Finanțelor Publice Dâmbovița, Statul Român – Ministerul Finanțelor Publice, Administrația Fondului pentru Mediu („Zahtjev za prethodnu odluku – Načela prava Unije – Postupovna autonomija – Načela ekvivalentnosti i djelotvornosti – Načelo pravne sigurnosti – Pravomoćnost – Povrat poreza koje je država članica naplatila usuprotnosti s pravom Unije – Pravomoćna sudska odluka kojom se nalaže plaćanje poreza koji nije u skladu s pravom Unije – Zahtjev za reviziju takve sudske odluke – Rok za podnošenje tog zahtjeva”)