C-208/18. sz. ügy: A Bíróság (első tanács) 2019. október 3-i ítélete (a Nejvyšší soud České republiky [Cseh Köztársaság] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Jana Petruchová kontra FIBO Group Holdings Limited (Előzetes döntéshozatal – Polgári ügyekben folytatott igazságügyi együttműködés – 1215/2012/EU rendelet – A 17. cikk (1) bekezdése – Joghatóság fogyasztói szerződések esetén – A „fogyasztó” fogalma – A nemzetközi devizapiacon brókercég közvetítésével ügyleteket kötő természetes személy – 593/2008/EK („Róma I”) rendelet – 2004/39/EK irányelv – A „lakossági ügyfél” fogalma)